Art by Maurseth

Grethe Mariann Maurseth                       

ART BY MAURSETH

Born in Norway.

Lives and works in Aalborg, Denmark.

Completed artschool at Aarhus Kunstakademi in 2006

“My paintings are part of my life. As a journey through the mountains, landscapes, small villages and cities. Meeting with people, inspired by life conditions.
The materials are oil and acrylic paint on canvas, also works with photos and mix it sometimes together with the paintings”.


Kunsthistoriker Lars Botin udtaler:

"Der er i Maurseths maleri et sværmerisk, og til tider surrealistisk, forsøg på at skildre vores menneskelige forbundenhed indbyrdes, til naturen, og til de bygninger vi opfører som værn og skjolde i den sammenhæng. Maurseths maleri er båret i en klassisk skandinavisk ekspressionistisk stil af klare og primære farvevalg, hvor rød, gul og blå træder i karakter.     Den figurative ekspressionisme, der lever i hendes maleri, er et prægnant norsk og dansk træk, som binder os den til den tyske ekspressionisme fra begyndelsen af det forrige århundrede. Maurseth formår i sine malerier at trække gåder, mysterier og fortællinger fra det norske urfjeld ind i denne kontekst. "

 

 

 

Art historian Lars Botin says:

“In Maurseths paintings, there is a swarm, and sometimes surreal attempting to portray our human unity among each other, to nature, and to the buildings we set up as guardians and shields in that context. Maurseths paintings are carried out in a classic Scandinavian expressionist style of clear and primary colour choices, where red, yellow and blue enter the character. The figurative expressionism that lives in her paintings is a distinctive Norwegian and Danish feature that binds us to German expressionism from the beginning of last century. Maurseth works in her paintings to draw puzzles, mysteries and tales from the Norwegian “urfjell”” into this context”.

 


 

© Copyright 2018. Alle rettigheder forbeholdes.

GRETHE MARIANN MAURSETH
Billedkunstner

grethe@maurseth.dk
+45 22 95 22 27