Toppen
Følg med

Dynamisk terapeaut

Hvad er Dynamisk terapi?

Ordet ”dynamisk” stammer fra det græske dynamikós, og betyder kraft. Det er netop hvad dynamisk terapi handler om: At kontakte dit indre center af fokuseret vilje, nærvær, empati og kreativitet.

Jeg har en 2 årig uddannelse, som dynamisk terapeut, med afsluttet eksamen i januar-18. Det har været en spændende og til tider udfordrende personlig rejse.

Jeg ser frem til at bruge min viden i kursus virksomhed, og i samtale med mennesker. Gerne i kombination med min kunst. Jeg har i forbindelse med studiet skrevet en gruppeopgave om kunst terapi.

 

FRA UDDANNELSES STEDES HJEMMESIDE:

”Dynamisk terapi er en målorienteret metode, hvormed man søger at afdække de mønstre der blokerer for vækst.

I det terapeutiske rum arbejder vi med et meget bredt spektrum af de mest effektive redskaber, der er udviklet i psykologiens historie. Dynamisk terapi spreder sig over områder som: Samtaleterapi, kropsterapi, trance, tegneterapi, adfærdsterapi, fokuseringsterapi og andre dybdeterapeutiske metoder. Ved at dygtiggøre sig i denne vifte af kraftfulde og forskelligrettede teknikker, bliver vores terapeuter i stand til at imødekomme de meget forskellige behov som klienter har.

Dynamisk terapis formål er at ledsage og give støtte til opfyldelse af selvudformede målsætninger. Desuden hjælper Dynamisk terapi med at positionere de intentioner, der ligger bag ved sygdoms- symptomer og/eller under dysfunktioner, så de gamle fikseringer af indre og ydre uproduktiv adfærd og overbevisninger kan blive dissocieret og nye subjektive og inter subjektive overbevisninger og adfærdsmønstre kan blive formuleret og integreret.

Dynamisk terapi er, som selvudviklings- og kommunikationsmetode at finde inden for mange andre områder, og som en psykoterapeutisk metode har den et stærkt grundlag for, at kunne udvikle en fremadrettet og dynamisk udvikling.

Dynamisk terapi danner bro til Eksistensiell psykoterapi:

Hvad er Eksistensiell psykoterapi:

Eksistensiell psykoterapi tager utgangspunkt i en humanistisk tankegang, som stammer fra filosofiske retninger i 1920'erne, (Heidegger, Sartre, Jaspers Camus, Marcel), som tager avstand fra den tiltagende tingsliggørelse. I denne referanseramme kommer mennesket før enhver teori om personen og psyko- terapien og før enhver teori om psykisk sygdom. Mennesket opfattes grundlæggende, som søgende efter mening. Med ordet eksistens menes her; ”virkeligheden som mennesket oplever den”. Eksistensen har altså ikke i sig selv et indhold, men er "bærer” af indhold, dvs. er der før det, der har indhold (Essens). Mennesket kan frigøres, ikke kun til at tilfredsstille sine impulser og realisere sig selv, men også til at finde meningen med sin egen eksistens.

I nyere tid har Irvin Yalom bidraget væsentligt til fornyelse af psykoterapien på dette grundlag. Han tager udgangspunkt i, at mennesket med dets mangeartede problemer, dybest set forholder sig til de basale vilkår: Døden, friheden, ensomheden og meningsløsheden.”

”Human Education Group”, Aarhus.

Grethe Mariann Maurseth er dynamisk terapeaut yogalærer og billedkunstner. Studio Dannebrogsgade 41 . Aalborg
Grethe Mariann Maurseth er dynamisk terapeaut yogalærer og billedkunstner. Studio Dannebrogsgade 41 . Aalborg

JEG TILBYDER WORKSHOP i mit studio i Dannebrogsgade, 41 9000 Aalborg hvor jeg kombinerer mine kompetencer.

Jeg er uddannet billedkunstner

Jeg er uddannet yoga instruktør, hatha yoga i Indien, og yoga mod stress ved Anne Goncalves. Jeg arbejder som instruktør, i min fritid

Jeg er uddannet Dynamisk terapeut ved Human Education Group i Aarhus

 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram