Toppen
Følg med

Global Gathering Festival, 22-27 august, Jessheim

Global Gathering Festival

Velkommen til Global Gathering Festival! Global Gathering er Romeriksregionens største festival, der kultur og tradisjon fra hele verden møtes. Kom og opplev musikk, dans, visuell kunst, matkultur, workshops, fagprogram og mye mer. Siste uke i august, hvert år, på Jessheim.

Ullensaker vokser med ca. 1000 innbyggere i året og har med det en av de raskeste befolkningsvekstene i landet. Tilflytterne til kommunen kommer fra mange ulike verdensdeler og land. Alle har noe å tilby fellesskapet i kommunen. I et samfunn i vekst har vi mye å lære av hverandre, og dette er en av Ullensakers styrker som samfunn. Dialog, utveksling og glede over oppdagelse og opplevelse av ulike nye kulturuttrykk står i sentrum for Global Gathering. Vi ønsker gjennom festivalen å åpne opp segregerte miljøer innad i Ullensaker og bringe dem sammen i et felles møtepunkt, der vi også inviterer internasjonale, profesjonelle kunstnere til å opptre side om side med lokale krefter. Ullensaker kommune har et enormt mangfold å by på, og dette kan du oppleve og være en del av på festivalen.

Jeg har fernisering lørdag den 26. august 14-16, og er på den måde en del af festivalen. Glæder mig!

Jeg er der lørdag den 26. august til åbningen

https://www.globalgathering.no/nb/events

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram